Microbiology Alzahra University http://www.microb-community.ir 2020-10-26T11:11:06+01:00 text/html 2017-10-21T16:56:57+01:00 www.microb-community.ir گلنوش اختری کارگاه کنترل کیفی میکروبی در صنایع داروسازی 1 http://www.microb-community.ir/post/38 <a href="http://uupload.ir/view/lpn5_کنترل_کیفی_پوستر.pdf" target="" title="کارگاه کنترل کیفی میکروبی در صنایع داروسازی ">دانلود PDF </a> text/html 2017-10-21T16:04:06+01:00 www.microb-community.ir گلنوش اختری کارگاه عملی تشخیص سریع میکروبی با روش هیبریدیزاسیون در موضع با استفاده از پروب های فلوئورسنت FISH http://www.microb-community.ir/post/37 <img src="https://harag.org/uploads/572017102107384072.png" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><img src="http://harag.org/uploads/572017102107384072.png" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><br><br> text/html 2017-10-04T05:48:26+01:00 www.microb-community.ir گلنوش اختری کارگاه طراحی پرایمر۱ http://www.microb-community.ir/post/35 <p> <font face="Mihan-Iransans">کارگاه طراحی پرایمر۱ با تدریس جناب آقای دکتر بازرگان در دانشکده ی زیست شناسی دانشگاه الزهرا(س) برگزار خواهد شد.برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره&nbsp;</font><font face="Mihan-Iransans">ی ۰۹۳۵۶۰۷۶۱۵۷ تماس بگیرید یا به تلگرام ۰۹۱۹۰۹۱۶۴۳۲ پیام بدهید.</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> </p><p><br></p><p> <br></p> text/html 2017-05-08T16:22:54+01:00 www.microb-community.ir پرستو رضایی همایش http://www.microb-community.ir/post/34 <img src="http://harag.org/p.jpg" alt="" width="100%" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2016-03-05T21:28:51+01:00 www.microb-community.ir پرستو رضایی 10- کارگاه عملی کشت سلول های جانوری http://www.microb-community.ir/post/33 <a href="http://uupload.ir/files/b0i3_untitled.jpg" target="" title=""><b><font size="1">کارگاه عملی کشت سلول های جانوری در تاریخ 19اسفند 1394 برگزار می گردد: </font></b></a> text/html 2016-03-05T21:24:56+01:00 www.microb-community.ir پرستو رضایی 9- دومین کارگاه سلسه مباحث علوم و فناوری های میکروبی http://www.microb-community.ir/post/32 &nbsp;<a href="http://uupload.ir/files/897m_untitled.jpg" target="" title=""><b><font size="1">دومین کارگاه از سلسله کارگاههای مباحث علوم و فناوری میکروبی با عنوان کار افرینی دانش بنیان در زیست فناوری در روز دوشنبه 17اسفند ماه 1394 برگزار می گردد:&nbsp; </font></b></a><b><font size="1"></font></b> text/html 2015-12-11T15:14:03+01:00 www.microb-community.ir پرستو رضایی 8-برنامه های هفته پژوهش http://www.microb-community.ir/post/25 <div align="center"> <font color="#330099"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;انجمن علمی- دانشجویی میکرویولوژی در هفته پژوهش برنامه های زیر را برگزار می نماید:</font></b></font><br></div><font color="#FF0000"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;<br><br></font></b></font><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><img src="http://8pic.ir/images/g5lixc0v7mr9n96z1hcd.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></font></b></font><br></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><img src="http://8pic.ir/images/g5ftpnb61gk0s3ppwdbp.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></font></b></font><br></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><img src="http://8pic.ir/images/ahfmco1keygkue3q2am1.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></font></b></font><br></div> text/html 2015-11-23T23:51:05+01:00 www.microb-community.ir فاطمه داورانی 7-زیباترین مرگبارها http://www.microb-community.ir/post/24 <p><font face="Mihan-Iransans" size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#000099"><font face="Mihan-Iransans" size="3">لوک جرام </font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3">را میشناسید؟ وی هنرمندیست که مجسمه هایی بلورین از <font color="#ff0000">مرگبار ترین </font>میکروب های جهان می سازد. تصویر&nbsp;زیر یکی از کارهای اوست. ویروس زیبا ی<font color="#990000">HIV</font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3">!</font></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"> </font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><font face="Mihan-Iransans">برای مشاهده ی تصاویر بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید</font></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"></font></font><br></font></p> <p><strong><font color="#993300"><font face="a172e6dd09cfa09506443538#700e00" size="4">topnop.ir</font>&nbsp;</font></strong></p> <p align="center"><img style="WIDTH: 483px; HEIGHT: 323px" alt="" src="http://uupload.ir/files/e74_nice_mic.jpg" height="567" hspace="0" width="615" align="bottom" border="0"></p> text/html 2015-11-23T21:45:22+01:00 www.microb-community.ir فاطمه داورانی 6-دانشمندی که روی خودش آزمایش می کند! http://www.microb-community.ir/post/20 <font size="3"> <font face="Mihan-Iransans"> </font></font><p align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#6600cc">آناتولی بروچکوف دانشمندی روسی است که آزمایشی از باکتری های 3.5میلیون ساله را بر روی خودش انجام داد. وی باکتری&nbsp;Geocryology را به خودش تزریق کرد به امید اینکه ظاهر و احساساتش&nbsp;را جوان و سالم&nbsp;نگهدارد.</font></p><div align="justify"> </div><p align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#6600cc">این باکتری پس از میلیون ها سال همچنان&nbsp;زنده باقی مانده است و بر روی خون انسان و موش های آزمایشگاهی آزمایش شده است اما بروچکوف این باکتری را مستقیما به خود تزریق کرد. وی معتقد است که باکتری&nbsp;اثرات مثبت خودش را نشان داده است است وی طی دوسال گذشته سرما نخورده است. به گزارش ایسنا این باکتری&nbsp;ها میتوانند اثرات مثبتی بر &nbsp;بارداری داشته باشند.</font></p><div align="justify"> </div><p align="justify"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffcc" face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc33cc">منبع:sinapress.ir</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="3"> </font><font size="3"> </font> text/html 2015-11-19T20:05:59+01:00 www.microb-community.ir پرستو رضایی 5-سلسله سمیناررها و کارگاههای علوم و فناوری میکروبی http://www.microb-community.ir/post/19 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/uua8_4k.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div> text/html 2015-11-15T06:24:29+01:00 www.microb-community.ir پرستو رضایی 4- جلسه معارفه http://www.microb-community.ir/post/17 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/2sqd_معارفه.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></div> text/html 2015-11-09T16:03:37+01:00 www.microb-community.ir پرستو رضایی 3-خون مصنوعی http://www.microb-community.ir/post/16 <font face="Mihan-IransansBold"> </font><p align="right"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#6600cc"><strong>خون مصنوعی روی<font color="#330033"> انسان</font> آزمایش می شود</strong></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#6600cc"><strong>.</strong></font></span></p><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> </font><p align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#000099"><font color="#330033">دانشمندان اسکاتلندی به دنبال انجام نخستین آزمایش های خون مصنوعی روی انسان هستند. به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان (ایسنا) محققان مرکز پزشکی احیا در ادینبورگ گواهی&nbsp;</font><font color="#ff0000">تولیدخون</font> <font color="#000066">از سلول های بنیادی را صادر کردند. سپس این خون روی انسان آزمایش می شود. </font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#000099"><font color="#000066">این امر موجب رویارویی باکمبود ها و توقف انتقال عفونت ها از خون اهدا کنندگان می شود.&nbsp;ازمایش های روی انسان، در صورت تایید، نخستین مرحله ی تثبیت درمان های بالینی در مقیاس بزرگ است</font>.&nbsp;</font> </p><font face="Mihan-IransansBold" size="2"></font><p align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font size="2">&nbsp;منبع: </font>moderngenetic.ir</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p align="right"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p align="right"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p align="right"><font face="Mihan-IransansBold"><strong><em></em></strong>&nbsp;</font></p><font face="Mihan-IransansBold"> </font> text/html 2015-11-01T18:52:01+01:00 www.microb-community.ir پرستو رضایی 2-راه اندازی فرمانتور های 5 و 20 لیتری در آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی دانشکده علوم زیستی http://www.microb-community.ir/post/15 <p dir="RTL" style="text-align: justify;" align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">فرمانتورهای 5&nbsp; و 20 لیتری ساخت شرکت "رایمند زیست فن آور" &nbsp;که در نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران سال 1994 خریداری</font><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> گردیده بود در روز شنبه 94/8/9 توسط کارشناسان شرکت نام برده و با حضور مدیر گروه بیوتکنولوژی "جناب آقای دکتر جمشید</font><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> فولادی" ، دانشجویان دکتری و ارشد بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی در آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی راه اندازی گردید.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;" align="left"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><img src="http://uupload.ir/files/4owa_4.jpg" alt="" height="255" hspace="0" vspace="0" width="191" align="bottom" border="0"></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> </font></div><p dir="RTL" style="text-align: justify;" align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;فرمانتور دستگاهی جهت کشت و بهینه سازی رشد باکتری و قارچ برای تولید فراورده های زیستی همچون آنزیم ها، آنتی بیوتیک ها، اسید های آمینه، فراورده ­های نوترکیب و... می باشد. ورود به مقیاس صنعتی نیازمند مطالعات و تولید در مقیاس آزمایشگاهی است که به وسیله فرمانتورهای با حجم ذکر شده در آزمایشگاه­های دانشگاهی امکان پذیر است. این فرمانتورها قابلیت کشت به صورت Batch و Fed-Batch انواع فراورده های میکروبی دارند. <br></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> </font></div><p dir="RTL" style="text-align: justify;" align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">در همین راستا آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی آماده­ی همکاری و ارائه خدمات در این زمینه جهت ارتباط هرچه بیشتر با صنعت و صنعت داران را دارد.</font><font face="Mihan-IransansBold" size="2">امید است، این امر گامی برای ارتباط بیشتر دانشگاه­ها با صنعت و پیشرفت روز افزون کشور عزیزمان باشد.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><img src="http://uupload.ir/files/ozts_img_20151031_215409.jpg" alt="" height="276" hspace="0" vspace="0" width="492" align="bottom" border="0"></font></p><div align="justify"><font size="2"><br><font face="Mihan-IransansBold"> </font></font></div> text/html 2015-10-28T11:56:43+01:00 www.microb-community.ir پرستو رضایی 1-کاربرد نانوذرات طلا در تشخیص سویه های باکتریایی بتالاکتاماز مثبت http://www.microb-community.ir/post/12 <div align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">ﺍﺯ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻧﻮﺭﻱ ﻭ ﺩﻣﺎﻳﻲ نشانگرﻫﺎﻱ ﻧﺎﻧﻮﺫﺭﺍﺕ ﻃﻼﻱ ﺟﺪﺍ ﺍﺯﻫﻢ ﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﺭﻭﺵ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. نانوذرات طلا به علت وجود خاصیت رزونانس پلاسمون سطحی و موضعی نانوذرات وقتی ازهم جدا باشند،رنگ قرمز و هنگامی که متصل باقی بمانند،رنگ بنفش ایجاد می کنند (شکل 1).</font><br></div><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/1ept_1.jpg" alt="" height="212" hspace="0" vspace="0" width="419" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">شکل1:جذب نوری نانوذرات طلا</font><br></div><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font><div align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">هسته Cephem<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">حاوی یک حلقه بتالاکتام است که در صورت شکسته شدن،به طور خودبه خودیگروه عاملی در 3این هسته شکسته می شود.با استفاده از یک لینکر دو هسته </span>Cephemدر دو طرف ان تعبیه نموده و این لینکر قابلیت اتصال به نانوذره طلا را دارد که رنگ قرمز را به علت جدا بودن نانوذرات طلا ایجاد می کند (شکل2).</font><br></div><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/ux0h_2(1).png" alt="" height="130" hspace="0" vspace="0" width="581" align="bottom" border="0"></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">شکل2:تشکیل لینکر(با دو حلقهCephem) که به به نانوذرات طلا متصل شده اند.</font><br></div><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font><div align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">هنگاهی که بتالاکتاماز حضور داشته باشد حلقه های بتا لاکتام شکسه و به طور خود به خودی سر 3آنها نیز شکسته می شود و نانوذره طلا با لینکری که در دو طرف دارای گروه عاملی</font><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"> SHاست</font>&nbsp; باقی می مانند.این گروه عاملی تمایل بالا برای اتصال به نانوذرات طلا را دارد.پس نانوذرات کنار هم قرار گرفته و رنگ بنفش ایجاد می کنند (شکل 3).پس بدین صورت اگر سویه ها دارا آنزیم بتالاکتاماز باشند،رنگ بنفش و در غیر اینصورت قرمز دیده می شوند. تغییررنگ کاملا مشخص و دیدنی است و نیاز به هیچ وسیله یا دستگاه برای سنجش نمی باشد.</font><br></div><br><div align="center"><br><img src="http://uupload.ir/files/zz1a_3.jpg" alt="" height="331" hspace="0" vspace="0" width="587" align="bottom" border="0"><br>شکل3:تغییرات رنگی نانوذرات طلا در حضور آنزیم بتالاکتاماز<br></div>